СНПЧ А7 Ульяновск, обзоры принтеров и МФУ

Nr.       2327/ 20.09/2019

Invitatie de participare

 

            CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze servicii artistice in cadrul evenimentului „7zile7arte” Proiect de educație prin artă,având motto-ul : "Shakespeare a creat lumea în 7zile". (Spectacole diverse de balet, teatru, muzical)

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 24.09.2019, ora 16.00. Ofertele se vor deschide in data de  25.09.2019, ora 09.00 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Intocmit, Sef Serviciu Achizitii

Anghel Alina

 1. 3.Model contract servicii
 2. 8. Modele de formulare
 3. Caiet de sarcini
 4. Instructiuni catre ofertanti teatre
 5. Invitatie

Nr.           2181/10.09.2019    

Invitatie de participare

            CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager, doreste sa achizitionezeservicii de interpretare muzicala pentru organizarea evenimentului „Clinchet de argint pe aripi de colind”

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 12.09.2019 ora 16.00. Ofertele se vor deschide in data de  13.09.2019, ora 09.00 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Intocmit,

Sef Serviciu Achizitii

Anghel Alina

 1. 3.Model contract servicii
 2. 8. Modele de formulare
 3. Caiet de sarcini
 4. Instructiuni catre ofertanti teatre
 5. Invitatie

Nr. 2079/04.09.2019

Invitatie de participare

 

            CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager, anunta reluarea procedurii de achizitie servicii culturale – piese de tearu,  pentru organizarea evenimentului „Toamna Culturala” -   Stagiune Teatrala de Toamna pentru perioada septembrie-noiembrie 2019.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 09.09.2019, ora 12.00. Ofertele se vor deschide in data de  09.09.2019, ora 13.00 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi cel tarziu in data de 06.09.2019 ora 12.00.

Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Intocmit, Sef Serviciu Achizitii

Anghel Alina

 1. 3.Model contract servicii
 2. 8. Modele de formulare
 3. Caiet de sarcini
 4. Instructiuni catre ofertanti teatre
 5. Invitatie

Nr.           /              09/2019

Invitatie de participare

 

            CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze servicii artistice in cadrul evenimentului „7zile7arte” Proiect de educație prin artă,având motto-ul : "Shakespeare a creat lumea în 7zile". (Spectacole diverse de balet, teatru, muzical)

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 09.09.2019, ora 16.00. Ofertele se vor deschide in data de  10.09.2019, ora 09.00 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Intocmit, Sef Serviciu Achizitii

Anghel Alina

 1. 3.Model contract servicii
 2. 8. Modele de formulare
 3. Caiet de sarcini
 4. Instructiuni catre ofertanti teatre
 5. Invitatie

Nr. 1982/23.08.2019

Invitatie de participare

 

            CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager, doreste sa achizitioneze servicii culturale – piese de tearu,  pentru organizarea evenimentului „Toamna Culturala” -   Stagiune Teatrala de Toamna pentru perioada septembrie-noiembrie 2019.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 28.08.2019, ora 16.00. Ofertele se vor deschide in data de  29.08.2019, ora 09.00 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Intocmit, Sef Serviciu Achizitii

Anghel Alina

 1. 3.Model contract servicii
 2. 8. Modele de formulare
 3. Caiet de sarcini
 4. Instructiuni catre ofertanti teatre
 5. Invitatie

 


 

Invitatie de participare

 

            CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu diaconu avand functia de Manager si doamna Culea Daniela  avand functia de contabil sef, doreste sa achizitionezeservicii hoteliere  pentru organizarea Festivalul International de Folclor Hora Mare” -  perioada 12- 19 august 2019 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

2.Limba de redactare a ofertei: limba romana

3.Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

4.Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

5.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

6.Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

7.Data limita de depunere a ofertelor : 0/.08.2019, ora 16.30. Ofertele se vor deschide in data de 09.08.2019, ora 09.00.

8.Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

9.Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

 1. 3.Model contract servicii
 2. 8. Modele de formulare
 3. Caiet de sarcini
 4. Fisa de date
 5. Invitatie

 


Invitatie de participare

 

                     CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu diaconu avand functia de Manager si doamna Dutu Adela avand functia de contabil sef, doreste sa achizitioneze servicii cultural - artistice –pentru organizarea evenimentului „ Festival International de Folclor Hora Mare” Calarasi , perioada 12-18 august 2019

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

2.Limba de redactare a ofertei: limba romana

3.Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

4.Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

5.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

6.Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

7.Data limita de depunere a ofertelor : 10.07.2019, ora 16.30. Ofertele se vor deschide in data de 11.07.2019, ora 10.00.

8.Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

9.Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

 1. 1.Instructiuni catre ofertanti
 2. 3.Model contract servicii
 3. 8. Modele de formulare
 4. Caiet de sarcini
 5. Invitatie

Invitatie de participare

 

CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu diaconu avand functia de Manager si doamna Dutu Adela avand functia de contabil sef, doreste sa achizitioneze servicii organizare eveniment cultural „Noaptea Alba a Muzicii Folk” -  ediția a III-a,Călăraşi, 19 iulie 2019

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica : Procedura simplificata aproprie – Conform Legea nr. 98/2016, în conformitate cu respectarea prevederilor art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

2.Limba de redactare a ofertei : limba romana

3.Perioada de valabilitate a ofertelor : 60 de zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

4.Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA

5.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”

6.Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi

7.Data limita de depunere a ofertelor : 04.07.2019, ora 16.30; Ofertele se vor deschide in data de 05.07.2019, ora 09.00.

8.Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi .

9.Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact : Anghel Alina

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Fisa de Date, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

 

Manager,

Virgiliu Diaconu

 1. 1.Instructiuni catre ofertanti
 2. 3.Model contract servicii
 3. 8. Modele de formulare
 4. Caiet de sarcini-serv artistic
 5. Invitatie
 6. SKM_C22719062811130
 7. SKM_C22719062811131
 8. SKM_C22719062811140

 

Invitatie de participare

CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judeul
Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin
domnul Virgiliu diaconu avand functia de Manager si doamna Dutu Adela avand functia de
contabil sef, doreste sa achizitioneze servicii artistice – recital susutinut de ansamblul
folcloric „Plaiesii” – 15 august 2019.
Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura
proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2- art. 68 alin.
(2) lit. (b) din Legea 98/2016.
2.Limba de redactare a ofertei: limba romana
3.Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor ,
inclusiv;
4.Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;
5.Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;
6.Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1
Decembrie 1918 nr. 1.
7.Data limita de depunere a ofertelor : 21.06.2019, ora 14.00. Ofertele se vor deschide
in data de 24.06.2019, ora 09.00.
8.Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din
cadrul CJCC Calarasi .
9.Informatii suplimentare la tel. 0242/314925 persoana de contact: Anghel Alina
Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie : Instructiuni catre ofertanti, Caietul
de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,
Virgiliu Diaconu

 

 

 

Comunicate

Atelier de traditii pascale

Miercuri, 28 martie 2018 

atelier pascal


Joi. 29 martie 2018

ora 1800

Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena (Volna)

florii2018


Marți, 27 martie 2018, ora 1900

Sala”Barbu Știrbei” a C.J.C.C. Călărași

variatiuni


„Tu ești primăvara mea” 

Sâmbătă, 24 martie 2018,  ora 1900

Sala”Barbu Știrbei” a C.J.C.C. Călărași

fuego


„De Dragobete, creează, oferă, iubește!”

24 februarie 2018

dragobete


 Festivalul de film Cine Junior Călărași

17 si 24 februarie, 3 martie 2018 

tenarisjunior


Manifestari culturale ocazionate de sarbatorirea

ZILEI UNIRII- ora 11.00/ sala "Barbu Stirbei"
(1859- 2018)

unirea


STELE ale MUZICII- 21 decembrie 2017

Concertul de colinde și cântece de iarnă, susținut de Grupul Vocifera, finaliști ai concursului „X Factor sub numele de „Art Bravissimo

stele


 

 povesti de iarna


Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași vă așteaptă duminică, 3 decembrie 2017, ora 18:00, să-l redescoperiți pe îndrăgitul artist FUEGO

testament


Eveniment aniversar la Calarasi

"NOTTARA 70"

tango

 


 Eveniment aniversar la Calarasi

"NOTTARA 70"

vizitatorul

 


 Eveniment aniversar la Calarasi

"NOTTARA 70"

relativ


Eveniment aniversar la Calarasi

"NOTTARA 70"

bannerburlaci


Filmul de lung metraj - „Octav”

Vineri, 3 noiembrie 2017, la Cinema 3D/ 2D, începând cu ora 1900

octav


 Miercuri, 25 octombrie 2017, ora 1900

sala "Barbu Stirbei"

sofer 


Filmul de lung metraj - „Octav”

6 octombrie 2017

vineri 2

 


Joi, 5 octombrie 2017

"Arta coregrafica"

joi

 


Miercuri, 4 octombrie 2017,

educație prin artă, cu „Arta muzicală”

best 2

 


Spectacolul de teatru - 7 dintr-o lovitură

3 octombrie 2017

marti 2


Musical pentru copii - „Cenușăreasa”

3 octombrie 2017 

marti  


‘’Artă tradițională’’

2 octombrie 2017

luni


Proiectul ‘’7 ZILE - 7 ARTE’’2 - 8 octombrie 2017

saptearte

saptearte 2 


Proiectul cultural „Noaptea albă a muzicii folk”

29 septembrie 2017,

începând cu ora 2000 in Parcul Dumbrava

noaptealba


 Festivalul Internaţional de Folclor „HORA MARE”

ediţia a XXV-a, 12 - 15 August 2017

horamare2017 


Festivalul national de creatie si interpretare

"Mamaia Copiilor" 

7- 16 iulie 2017

afismamaia

 


Evenimentul „Reuniune Corală”

30 iunie - 1 iulie 2017

afiscoral


 

cinelatino6


Evenimentul umanitar Eu vreau să donez! iar ”Eu când vreau să fluier, fluier!”

14 iunie 2017, ora 1930

euvreausadonez


Reprogramare spectacolul de teatru in 19 iunie, ora 1800,

”O scrisoare pierdută”, de I.L. Caragiale

Teatrul METROPOLIS

scrisoarepierduta


“Cu pași mici pe scena mare”

a III-a ediție

8 iunie 2017, ora 1000

afispasi


Festivalul "RomânIA cu poveşti"

Ediţia I, 8- 11 iunie 2017

ia


 Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași vă invită duminica,

18 iunie 2017, ora 1200, la sala "Barbu Stirbei" 

 CHOPINIANA

baletCentrul Județean de Cultură și Creație Călărași vă invită joi, 8 iunie 2017,

în intervalul orar 1200 - 1400, la sala Cinema 3D/ 2D Călărași

antreprenor


 Marti 6 iunie 2017, ora  1000,

spectacolul de teatru "Cântec pentru Tisha"

 

afis tisha

 


Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași vă invită joi, 1 iunie 2017,

în Parcul Central (Foișor), la ora 1030,  pentru a marca împreună Ziua Internaţională a Copilului

comunicatziuainterncopil

 


Miercuri 31 mai 2017, ora 1800

Spectacolul "A.A.A."

sala de spectacole a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi

afis AAA 


Evenimentul lansare de carte 30 mai 2017- ora 1300, sala cinema a Centrului Judetean de Cultura si Creatie, Calarasi

"Zeus nu moare niciodata"- jurnalistul si scriitorul Cristian Coman

lansare carte Zeus


Teatrul ODEON

Specatcolul de teatru "Rossini si povestea lui Wilhelm Tell"

22 mai 2017, ora 1000

afisrossini 


Trupa TREPTE- Calarasi

Spectacolul de teatru "Jocul din vis"

17 mai 2017, ora 1930

joculdinvis


FESTIVALUL - CONCURS DE INTERPRETARE A MUZICII USOARE ROMANESTI "FLORI DE MAI"

EDITIA a XXIX-a

12-14 mai 2017 

afisflori2017