Anunturi

( 0 / 0 votes)
Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

 

Invitatie de participare

 

CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judteul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager Interimar, anunta demararea procedurii de achizitie a unui acord cadru de servicii avand ca obiect Organizare de evenimente culturale – Piese de teatru, evenimente ce se vor desfasura in anul 2020.

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 19.02.2020, ora 10.00.

Ofertele se vor deschide in data de 19.02.2020, ora 10.30 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi cel tarziu in data de 17.02.2020 ora 15.00, iar raspusul acestora se va incarca pe pagina institutiei in cadrul invitatiei de participare, pana cel tarziu in data de 18.02.2020 ora 11.00.

Informatii suplimentare la tel. 0783/163.724 persoana de contact: Poenaru Claudiu

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie :

Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

 

Manager,

Virgiliu Diaconu

Întocmit

Sef Serviciu Achizitii Publice si Tehnic,

Poenaru Claudiu

 

  1. Instructiuni catre ofertanti – pdf
  2. Caiet de sarcini – pdf
  3. Model contract – pdf
  4. Model de formulareword
  5. Raport
X

Atentie!

Fara drepturi de click dreapta