Anunturi

 

CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judteul Calarasi, telefon/fax :0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin domnul Virgiliu Diaconu avand functia de Manager Interimar, anunta demararea procedurii de achizitie servicii avand ca obiect Organizare de evenimente artistice pentru evenimentul „De Dragobete iubeste romaneste”, eveniment ce se va desfasura in data de 24 februarie 2020 in sala Barbu Stirbei a Centrului Judetean de Cultura si Creatie Calarasi.

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (2) lit. (b) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 12 zile de la data deschiderii ofertelor , inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului : „ pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor : 31.01.2020, ora 12.00.

Ofertele se vor deschide in data de  31.01.2020, ora 12.30 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi cel tarziu in data de 29.01.2020 ora 15.00.

Informatii suplimentare la tel. 0783/163724 persoana de contact: Poenaru Claudiu

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie :

Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

Manager,

Virgiliu Diaconu

Întocmit

Sef Serviciu Achizitii Publice si Tehnic,

Poenaru Claudiu

  1. Invitatie
  2. Instructiuni pentru ofertanti
  3. Caiet de sarcini
  4. Modele de formulare
  5. Model contract.
  6. Raport procedura de Dragobete
X

Atentie!

Fara drepturi de click dreapta