Centrul Judeţean de Cultură si Creaţie Călăraşi este o instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi din alocaţii de la bugetul local, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Călăraşi, având sediul în municipiul Călăraşi, B- dul 1 Decembrie 1918 nr. 1, judeţul Călăraşi.

 • Ne mandrim cu:

 • Viziunea

 • Misiunea

 • Cine suntem?


 

Centrul iniţiază şi desfasoară proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu consecvenţă:

 • Principiul protejării patrimoniului cultural Judeţean.
 • Cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone etnofolclorice a judeţului;
 • Protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane, constituind banca de date şi valori;
 • Coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale la nivel judeţean, respectiv cămine culturale, case de cultură, universitaţi populare;
 • Elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
 • Elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
 • Conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunitaţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
 • Păstrarea şi cultivarea specificului zonal;
 • Stimularea creativităţii şi talentului;
 • Cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzica, coregrafie, teatru etc;
 • Desfăşurarea unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând si obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
 • Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional si internaţional.

Subcategorii

X

Atentie!

Fara drepturi de click dreapta