Anunturi

CJCC Calarasi, cu sediul in Calarasi, Bd-ul 1 Decembrie 1918, nr.1, judteul Calarasi, telefon/fax: 0242314925, cod de inregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin doamna Teodorescu Georgiana Iuliana avand functia de Manager Interimar, anunta demararea procedurii de achizitie servicii avand ca obiect Organizare de evenimente artistice pentru evenimentul „Mama, martisor nepretuit”, eveniment ce se va desfasura in perioada 01 - 07 martie 2021.

 

Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: Procedura proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (1) lit. (h), art. 69 alin. (6) si art. 111 alin (1) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba romana

Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 zile de la data depunerii ofertelor, inclusiv;

Pretul va fi exprimat in lei, exclusiv si inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „pretul cel mai scazut”;

Ofertele se vor depune la sediul CJCC Calarasi, judetul Calarasi - Bd-ul 1 Decembrie 1918 nr. 1.

Data limita de depunere a ofertelor: 22.02.2021, ora 16.00.

Ofertele se vor deschide in data de 23.02.2021, ora 08.30 cu posibilitatea participarii ofertantilor.

Solicitarile si clarificarile vor fi transmise catre compartimentul achizitii publice din cadrul CJCC Calarasi cel tarziu in data de 19.02.2021 ora 11.00 la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Informatii suplimentare la tel. 0783/163724 persoana de contact: Poenaru Claudiu

Anexat prezentei invitatii va punem la dispozitie :

Instructiuni catre ofertanti, Caietul de Sarcini, Model de formulare si Model Contract.

 

Manager,

Teodorescu Georgiana Iuliana

Întocmit

Sef Serviciu Achizitii Publice si Tehnic,

Poenaru Claudiu

X

Atentie!

Fara drepturi de click dreapta