Anunturi

Nr. 1448 / 29.07.2021

Invitație de participare

 

C.J.C.C. Călărași, cu sediul in Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Județeu Călărași, telefon/fax: 0242314925, cod de înregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin doamna Teodorescu Georgiana Iuliana având funcția de Manager Interimar, anunță demararea procedurii de achiziție servicii avand ca obiect Organizare de evenimente artistice pentru evenimentul „Ziua Marinei”, eveniment dedicat Zilei Marinei, ce se va desfășura în perioada 14 – 15 august 2021.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedură proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (1) lit. (h), art. 69 alin. (6) si art. 111 alin (1) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba româna

Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 zile de la data depunerii ofertelor, inclusiv;

Prețul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”;

Ofertele se vor depune la sediul C.J.C.C. Călărași, judetul Călărași - Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Data limită de depunere a ofertelor: 02.08.2021, ora 16:00.

Ofertele se vor deschide în data de 03.08.2021, ora 10:00 cu posibilitatea participării ofertanților.

Solicitările și clarificările vor fi transmise către compartimentul Contabilitate, achiziții publice din cadrul C.J.C.C. Călărași cel târziu în data de 30.07.2021 ora 16:00 la adresa de email: claudiu.poenaru@culturalcl.ro.

Informații suplimentare la tel. 0783/163724 persoană de contact: Poenaru Claudiu

Anexat prezentei invitații vă punem la dispoziție :

 1. Invitatie
 2. Instrucțiuni către ofertanți,
 3. Caietul de Sarcini,
 4. Model de formulare
 5. Model Contract.
 6. Raport procedura

 

Manager,

Teodorescu Georgiana Iuliana

Întocmit

Șef Serviciu Contabilitate, Achiziții Publice și Tehnic,

Poenaru Claudiu

Nr. 1448 / 29.07.2021

Invitație de participare

 

C.J.C.C. Călărași, cu sediul in Călărași, Str. 1 Decembrie 1918, nr.1, Județeu Călărași, telefon/fax: 0242314925, cod de înregistrare fiscal 37208923, reprezentat prin doamna Teodorescu Georgiana Iuliana având funcția de Manager Interimar, anunță demararea procedurii de achiziție servicii avand ca obiect Organizare de evenimente artistice pentru evenimentul „Ziua Marinei”, eveniment dedicat Zilei Marinei, ce se va desfășura în perioada 14 – 15 august 2021.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Procedură proprie – Conform PROCEDURII INTERNE pentru serviciile din Anexa 2 - art. 68 alin. (1) lit. (h), art. 69 alin. (6) si art. 111 alin (1) din Legea 98/2016.

Limba de redactare a ofertei: limba româna

Perioada de valabilitate a ofertelor: 15 zile de la data depunerii ofertelor, inclusiv;

Prețul va fi exprimat în lei, exclusiv și inclusiv TVA;

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: „prețul cel mai scăzut”;

Ofertele se vor depune la sediul C.J.C.C. Călărași, judetul Călărași - Strada 1 Decembrie 1918, nr. 1.

Data limită de depunere a ofertelor: 02.08.2021, ora 16:00.

Ofertele se vor deschide în data de 03.08.2021, ora 10:00 cu posibilitatea participării ofertanților.

Solicitările și clarificările vor fi transmise către compartimentul Contabilitate, achiziții publice din cadrul C.J.C.C. Călărași cel târziu în data de 30.07.2021 ora 16:00 la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Informații suplimentare la tel. 0783/163724 persoană de contact: Poenaru Claudiu

Anexat prezentei invitații vă punem la dispoziție :

 1. Invitatie
 2. Instrucțiuni către ofertanți,
 3. Caietul de Sarcini,
 4. Model de formulare
 5. Model Contract.
 6. Raport procedura

 

Manager,

Teodorescu Georgiana Iuliana

Întocmit

Șef Serviciu Contabilitate, Achiziții Publice și Tehnic,

Poenaru Claudiu

X

Atentie!

Fara drepturi de click dreapta